Drukuj

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego

P.B.. Opublikowano w Wydarzenia parafialne

2016-04-24

 Wersja do wydruku 


 

PROGRAM

NAWIEDZENIA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

W PARAFII ŚW. JÓZEFA W BIELSKU – BIAŁEJ

W DNIACH 28 -29 KWIETNIA 2018 

W ROKU JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

 

Godz. 16.30 – Gromadzimy się przed kościołem, aby uroczyście  powitać Jezusa Miłosiernego w świętych znakach.

Godz. 17.00 – Uroczyste powitanie Obrazu przez Ks. Biskupa i naszą parafię.

Godz. 17.15 – Uroczysta Msza św. pod  przewodnictwem Biskupa Romana z udziałem duchowieństwa naszego dekanatu i gości z udzieleniem sakr. bierzmowania.

Godz. 18.30 –  Modlitewne czuwanie do godz. 21.00

Godz. 21.00 – Msza św. z udziałem księży rodaków i księży pracujących  dawniej  w naszej parafii.

Godz. 22.00 – Wieczór Chwały  - wspólnota  „Galilea”.

Godz. 23.00 – Droga Krzyżowa – Oaza Rodzin.

Godz. 00.00 – 05.00 - modlitewne czuwanie mieszkańców naszej parafii wg następującego porządku:

Godz. 00.00 – mieszkańcy ulic: Karowej i Lelewela.

Godz. 01.00 – mieszkańcy ulic: Złotych Kłosów i Podgórze.

Godz. 02.00 – mieszkańcy ulic: Jutrzenki i Majakowskiego.

Godz. 03.00 – mieszkańcy ulic: Lenartowicza, Gorkiego, Tuwima.

Godz. 04.00 – mieszkańcy ulic: Akademii Umiejętności, Siewnej, Bogusławskiego i Łagodnej.

Godz. 05.00 – Różaniec za naszych zmarłych – Róże Różańcowe.

                        Modlitewne czuwanie.

Godz. 07.00 – Poranna Msza św. z kazaniem.

                        Modlitewne czuwanie

Godz. 10.00 – Msza św. dla osób chorych i seniorów.

                        Modlitewne czuwanie z udziałem dzieci i młodzieży.

Godz. 13.00 – Droga Światła.

Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 15.15 – Msza św. na zakończenie nawiedzenia z Aktem

                        Zawierzenia Parafii Miłosierdziu Bożemu i pożegnanie Świętych Znaków. 

 

Modlitwa do św. Faustyny

Święta Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: Jezu, ufam Tobie. Amen

Akt zawierzenia świata Jan Paweł II - 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen. 

Miłosierdzie w słowie, czynie, modlitwie

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie obraz, nie zginie. Obiecuję, także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. (Dz 48)

„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz 300)

„Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa;

w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu” (Dz. 742)

Podejmując dzieła miłosierdzia, nie należy zapominać o sprawiedliwości. Powinniśmy się stawać bardziej sprawiedliwi i równocześnie bardziej miłosierni. Tak postępuje człowiek, który naśladuje Chrystusa i działa w zjednoczeniu z Nim.

Modlitwa o dobre owoce nawiedzenia

Miłosierny Jezu, spraw, aby czas nawiedzenia Twego świętego wizerunku w naszej parafii przyniósł obfite owoce w życiu każdego człowieka i wszystkich rodzin. Spraw, abyśmy całkowicie przemieniali się w miłosierdzie Twoje i byli żywym odbiciem Ciebie, o Panie niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez nasze serce i duszę do bliźnich. Dopomóż nam, aby oczy nasze były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali i nie sądzili według zewnętrznych pozorów, ale dostrzegali to, co piękne w duszach bliźnich i przychodzili im z pomocą. Dopomóż nam, Panie, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy potrafili usłyszeć potrzeby bliźnich, by uszy nasze nie były obojętne na bóle i jęki braci. Dopomóż nam, Panie, aby język nasz był miłosierny, byśmy nigdy nie mówili źle o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne i pełne dobrych uczynków, byśmy umieli czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe i bardziej mozolne prace. Dopomóż nam, aby nogi nasze były miłosierne, byśmy zawsze spieszyli z po mocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Odpocznienie nasze niech będzie w służbie bliźnim. Dopomóż nam, Panie, aby serce nasze było miłosierne, byśmy współczuli ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, byśmy nigdy nie odmówili serca nikomu, nawet tym, którzy nadużywać będą naszej dobroci. Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

  Wersja do wydruku

2015-10-19

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAPOZNANIE SIĘ Z TERMINAMI UROCZYSTEGO PRZENOSZENIA 
ZWANYM PEREGRYNACJĄ OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO ORAZ
RELIKWII ŚW.SIOSTRY FAUSTYNY
I ŚW. JANA PAWŁA II W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ (20.09.2015 - 19.06.2016)
 
TERMIN PEREGRYNACJI DLA NASZEJ PARAFII PRZYPADA NA :
28.04.2016 – Bielsko-Biała Złote Łany, Św. Józefa
 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej naszej diecezji: www.diecezja.bielsko.pl